vineri, 7 noiembrie 2008

Definitii

Scoala = Instituţie de învăţământ public, unde se predau elementele de bază ale principalelor discipline; p. ext. activitate legată de această instituţie; învăţătură, învăţământ. (Cf. DEX)

Argumente pro
Şcoala de astăzi ne pregăteşte pentru viaţă pentru că îi oferă copilului instrumentele necesare pentru a se descurca după absolvirea ei.
Argumentul 1: Informaţiile acumulate în timpul şcolii îl ajută pe copil să ajungă la o facultate.
Materia predată în ciclul liceal are un caracter general, însă există şi anumite clase de profil unde elevul se axează pe ceea ce doreşte să înveţe pentru a intra la facultate. Facultatea reprezinta o instituţie care îl pregăteşte pe student pentru o anumită carieră. Accesul la aceste instituţii se face pe baza informaţiilor acumulate în anii de studiu din liceu. De aceea putem considera că informaţiile primite de elevi în timpul şcolii sunt folositoare în construirea laturii profesionale a vieţii.
Argumentul 2: Şcoala îi dezvoltă elevului spiritul de competiţie.
În timpul şcolii, elevul interacţionează cu numeroşi copii de aceeaşi vârstă cu el. Acesta va fi stimulat de dorinţa lui de a se afirma şi va produce rezultate mai bune atât în ceea ce priveşte studiile, cât şi în ceea ce priveşte conduita şcolară. O data familiarizat cu acest sistem de lucru, elevul va avea aşteptări mai mari în ceea ce priveşte realizările lui. Dacă la locul de muncă acesta va fi pus într-un mediu competitiv în care există posibilitatea de promovare,omul va lucra mult mai bine şi mai eficient.
Argumentul 3: Şcoala impune elevilor un ritm de munca constant.
Fiind obligat să meargă la şcoală în fiecare zi lucrătoare şi să respecte un anumit program, elevul se va obişnui cu aceste reguli cu care va fi nevoit să se confrunte şi mai târziu la serviciu. Totodată, elevul îşi va găsi în timpul şcolii propriul ritm în care poate învăţa nestingherit şi fără a se surmena. El îşi va împărţi timpul în aşa fel încât programul de învăţat să fie cât mai echilibrat.

Argumente contra
Şcoala românească de azi nu ne pregăteşte pentru viaţă pentru că metoda de predare e deficitară.
Argumentul 1: În şcoală elevii învaţă noţiuni care nu le folosesc în viaţa reală.
În procesul de predare a materiei se pune accentul mai ales pe partea teoretică a informaţiilor. Acest lucru are două efecte negative: pe lângă faptul că elevii reuşesc să înţeleagă mult mai greu explicaţiile în lipsa unei demonstraţii practice, ei nu vor reuşi să aplice partea teoretică în lumea reală în timp util. De aceea putem considera că majoritatea noţiunilor predate în şcoală nu ne pregătesc pentru viaţă.
Argumentul 2: Deprinderile practice au o pondere scăzută.
Un copil acumulează deprinderi practice doar în ciclul primar şi le reţine toată viaţa. Deprinderi cum ar fi scrisul, cititul sunt folositoare în viaţa de zi cu zi, spre deosebire de informaţiile predate în ciclul gimnazial şi cel liceal care nu au aplicabilitate în lumea din afara şcolii. De asemenea, elevul este încurajat să înveţe aceste informaţii pentru a le folosi pe termen scurt, în cadrul extemporalelor şi testelor. Astfel, notele au devenit mult prea importante, iar elevii asimilează informaţiile mai mult mecanic şi de aceea odată cu trecerea timpului sunt uitate.
Argumentul 3: Modul de notare nu reflectă capacităţile elevilor.
O clasa de elevi din şcolile româneşti este alcătuită din aproximativ 30 de persoane .La o asemenea clasă fiecare materie este predată de către un profesor, de aceea acesta nu are timp destul pentru a se ocupa de fiecare elev in parte. Astfel, modul de notare/ascultare nu poate fi aplicat decât pe termen scurt. Elevul este ascultat într-o zi şi primeşte nota 3 pentru ca nu şi-a învăţat, însă la următorul extemporal anunţat va lua nota 10 pentru că a reuşit să memoreze materia. Astfel de exemple sunt foarte des întâlnite în şcolile româneşti, însă nu sunt în beneficiul elevului care în scurt timp uită ce a învăţat pentru test. Cea mai bună soluţie ar fi o evaluare amplă a elevului care să dureze pe tot parcursul anului şcolar, ceea ce va avea ca efect repetarea noţiunilor şi automat introducerea lor în memoria pe termen lung.

Niciun comentariu: